Blog Malayalam

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില കുറുക്കുവഴികൾ

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില കുറുക്കുവഴികൾ

ലോകം ഒരു മഹാവ്യാധിയുടെ പിടിയിലാണ്. രോഗവ്യാപനം ഭയന്ന് ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ അടച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മുൻപൊരിയ്ക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം തകർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. സാമാന്യജനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ജോലിയും വരുമാനവും ഇല്ലാതാകുമോ എന്ന ആശങ്ക കുറച്ചൊന്നുമല്ല അവരെ ബാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്വന്തം നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ കയ്യിലിരിയ്ക്കുന്ന പണം എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നത് ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയമാണ്.

എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക

പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട്. ആ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതശൈലീ ചിലവ് കഴിയ്ക്കാൻ പര്യാപ്‍മായിരിയ്ക്കണം ഈ ഫണ്ട്.

അനാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക

വീട് പണി, പുതുക്കിപ്പണിയൽ തുടങ്ങിയവ അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ചോരുന്ന ഏതു സംരംഭവും തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി വെയ്ക്കുക.

ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളോട് തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് നോ പറയുക

പുതിയ ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾ, അത് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ഈക്വിറ്റി ആയാലും തല്ക്കാലം വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കുക. പണമായി കൈവശം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലത്തു അത്യാവശ്യമാണ്.

നിലവിലുള്ള എസ്സ് ഐ പി, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ തുടരുക

കഴിയുന്നതും നിലവിലുള്ള എസ്സ് ഐ പി, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ തുടരുക. അത്യാവശ്യ ചിലവുകൾക്ക് ശേഷം ഫണ്ട് തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പോളിസികൾ നിർത്താവൂ. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുന്നത് ഇത് വരെ അടച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും.

പെട്ടെന്നു വരുമാനം ലഭിയ്ക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക

ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും മറ്റു പദ്ധതികളുടെയും രൂപത്തിൽ മോഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഏറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വന്നേക്കാം. കൃത്യമായ ഒരു വരുമാനം എന്ന കെണിയിൽ പെടാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കുക. ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സമയമല്ലിത്‌.

പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ചേരാതിരിയ്ക്കുക

മികച്ച റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകളുമായാണ് പലതും വരുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി കുറവാണ്. വരുമാനം കിട്ടിത്തുടങ്ങാൻ തന്നെ പല പോളിസികളും അഞ്ചു വർഷം എടുക്കും.

ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിയ്ക്കുക

മാസം തോറുമുള്ള ചിലവുകൾ കുറിച്ച് വെയ്ക്കുകയും അനാവശ്യ ചിലവുകളെന്നു കണ്ടാൽ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അച്ചടക്കം പാലിയ്ക്കുക. ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് വല്യ പരിക്കുകൾ ഇല്ലാതെ പുറത്തു കടക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കും.

നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വിശകലനം ചെയ്യുക

നിലവിലുള്ള പോളിസികൾ പുനഃപരിശോധിയ്ക്കുക. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ടെം ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്സ് പോളിസി എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കുന്ന കവറേജ്, തുക എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക. ഈ പോളിസികൾ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻറെ ആരോഗ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്നും പരിശോധിയ്ക്കണം. അപര്യാപ്‌തമെന്നു കണ്ടാൽ അനാവശ്യ പോളിസികൾ നിർത്തുകയും ആവാം.

കടങ്ങൾ നിയന്ത്രിയ്ക്കുക

കടങ്ങൾ പുനർരൂപീകരിയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ഈ.എം.ഐ. നിരക്ക് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അവ പുനർക്രമീകരിയ്ക്കുക. ഒന്നിലധികം ലോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകീകരിച്ചു പലിശ ഒന്നിച്ചടയ്ക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ ശ്രമിയ്ക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധ സഹായത്തോടെ ഇ എം ഐ അടവും പലിശ നിരക്കും യോജിപ്പിയ്ക്കുക.

താൽക്കാലിക ജോലി കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾ അവധിയിലോ മറ്റൊരു ജോലിയ്ക്കുള്ള ശ്രമത്തിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് വരുമാനം കൂട്ടും. നിങ്ങൾ ഒരു സ്‌കിൽഡ് ജോലിക്കാരൻ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ജോലിയ്ക്ക് ശ്രമിയ്ക്കാം. ഓൺലൈൻ വഴി ജോലിയ്ക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഒഴിവു സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. മറ്റു കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നത് ജോലി ലഭിയ്ക്കുന്നതിനു ഗുണകരമാവും.

പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക

ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഭിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒഴിവു സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കാം.

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലക്‌ഷ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടു നിക്ഷേപിയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാണോ അതോ ലക്ഷ്യ ബോധമില്ലാത്തവയാണോ എന്ന് പരിശോധിയ്ക്കുക.

റിട്ടയർമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക

നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പദ്ധതി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിയ്ക്കുക. എപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്നോ റിട്ടയര്മെന്റിനു മുൻപായി കൈവരിയ്‌ക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക.

ഈ പ്രതിസന്ധി കാലത്തു കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പരിക്കുകൾ ഇല്ലാതെ പുറത്തു കടക്കാൻ സഹായിയ്ക്കും.

Blog Malayalam

റിട്ടയർമെൻറ് സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഇതാ 10 വഴികൾ

റിട്ടയർമെൻറ് സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഇതാ 10 വഴികൾ

റിട്ടയർമെൻറ് പ്ലാനിംഗ് ക്രമാനുഗതമായി പിന്തുടരേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്. റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട പ്രായം നിശ്ചയിയ്ക്കലും അതിനു മുന്നേ നിറവേറ്റേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിയ്ക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല അത്.  റിട്ടയര്മെന്റിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതച്ചിലവുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ, വരുമാന സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തൽ, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ആശ്രിതരെ കുറിച്ചുമുള്ള ഗൗരവമായ പുനർവിചിന്തനം – ഇതെല്ലാം ചെയ്താലേ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് പൂർത്തിയാകൂ. ചിലർ നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവർ ആണ്. എന്നാൽ ചിലരാകട്ടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം എത്താൻ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നവർ ആണ്. നിങ്ങളുടെ റിട്ടയര്മെന്റിനുള്ള പ്രായവും സമയവും എന്തുമാകട്ടെ, നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്. ഇതിനു മുന്പായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്

റിട്ടയർമെൻറ് പ്രായം തീരുമാനിയ്ക്കുക

റിട്ടയർമെൻറ് എപ്പോൾ വേണം എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് തീരുമാനിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങൾ എത്രയെന്നും അതിനു മുൻപേ കൈവരിയ്‌ക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതെന്നും തീരുമാനിയ്ക്കാനാവൂ.

റിട്ടയര്മെന്റിനു മുൻപും ശേഷവും നിറവേറ്റേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിയ്ക്കുക.

റിട്ടയർമെന്റിനു മുൻപ് കൈവരിയ്‌ക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിയ്ക്കുക. ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം, വിവാഹം, വീട് പണി, കടം വീട്ടൽ എന്തുമാകാം. റിട്ടയര്മെന്റിനു മുൻപ് നിറവേറാൻ സാദ്ധ്യത ഇല്ലാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിശോധിയ്ക്കുക.

റിട്ടയര്മെന്റിനു ശേഷമുള്ള ചിലവ്

റിട്ടയര്മെന്റിനു ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ചിലവ് നിർണയിയ്ക്കുക. മാസച്ചിലവുകൾ കണക്കാക്കി റിട്ടയര്മെന്റിനു ശേഷമുള്ള വരുമാന സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുക. ജീവിതച്ചിലവിനുള്ള ഈ വരുമാന സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരിയ്ക്കണം ഒരു ലക്‌ഷ്യം.

റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം ഉള്ള വരുമാന സ്രോതസ്സ്

റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം ഉള്ള വരുമാന സ്രോതസ്സ് കണക്കാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെയോ സ്ഥലത്തിൻറെയോ വാടകയാകാം, ബിസിനെസ്സിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാകാം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതമാകാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിമാസ, വാർഷിക വരുമാനം ആവാം.

നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ആസ്തികളുടെയും മൂല്യനിർണയം നടത്തുക.

നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ചിലർ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്കളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിയ്ക്കുമ്പോൾ, ചിലർ യൂ ലിപ് പോളിസിയിലും മറ്റു ചിലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തന്നെയുള്ള പല അക്കൗണ്ടുകളിലുമായി നിക്ഷേപം നടത്താറുണ്ട്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ എല്ലാം ഏകീകരിച്ചു യോജിപ്പിയ്ക്കുക. ഇവ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലുമായും ആവശ്യങ്ങളുമായും ചേർന്ന് പോകുന്നതാണെന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

പ്രതിമാസ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താമോ എന്ന് പരിശോധിയ്ക്കുക

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സമയവും ഉദ്യോഗത്തിൽ എത്ര വര്ഷം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിനു യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു എസ് ഐ പി നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ടിലേയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു നീക്കിയിരിപ്പാവും.

ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ റിസ്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും അതിനനുസൃതമായ തുകയ്ക്കുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഇതിലൂടെ കുടുംബനാഥന് മരണം സംഭവിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക നഷ്ട്ടപരിഹാരവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ലഭിയ്ക്കും.

റിട്ടയര്മെന്റിനു ശേഷം അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതി തുക പരിശോധിയ്ക്കുക

റിട്ടയര്മെന്റിനു ശേഷവും നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. അടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയെ പറ്റി കൃത്യമായി കണക്കികൂട്ടി വെയ്ക്കുക. റിട്ടയർമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുകയും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും.

ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളും അവ കൈമാറുന്ന ആളുടെ പേരും വ്യക്തമാക്കി ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കുക. ഒരു വക്കീലിൻറെ സഹായത്തോടെ അത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ വരും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിലും ഷെയർ കളിലും നോമിനിയുടെ പേര് എഴുതിയാലും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് മതി വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ. അതിനാൽ തന്നെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആണ്.

വ്യക്തതയോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതം സുഗമമാക്കും.

Blog Malayalam

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റോ

I

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റോ

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അപരാധമാണെന്ന മട്ടിൽ പെരുമാറുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ. സ്വാർത്ഥനെന്നും അത്യാഗ്രഹിയെന്നും ആളുകൾ മുദ്ര കുത്തുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവശ്യ ഘടകമായി കാണാത്തവർ ഉണ്ട്. പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പണക്കാരനാവുന്നത് ഒരു തെറ്റായി ആളുകൾ ധരിയ്ക്കുന്നത്.  പണമുണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പണത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി നിശ്ചയിയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പണത്തെക്കുറിച്ചു നിലനിൽക്കുന്ന ചില തെറ്റായ ധാരണകൾ നോക്കൂ.

പണം സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കും

പണം സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവർ ആയേനെ.  പണവും സന്തോഷവും രണ്ടും രണ്ടാണ്.  ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർദ്ധവത്താകുന്നതും നിങ്ങൾ സന്തോഷവാന്മാരാകുന്നതും. എന്നാൽ അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പണമില്ലാത്തതു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്തിവെയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പണവും, സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനു ഒരു ലക്ഷ്യവും കണ്ടെത്തുക. രണ്ടും വേറിട്ട പാതയാണെന്നു മനസിലാക്കുക

പണക്കാർ അത്യാഗ്രഹികൾ ആണ്

പണമുള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാഗ്രഹി ആകണമെന്നില്ല. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലുമുണ്ട് അത്യാഗ്രഹികൾ. ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട്. ഇതവർക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നത് പണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭാവനകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനാവും.

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് കഠിന പ്രക്രിയ ആണ്

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് കഠിനമായ പ്രക്രിയ ആണെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കുമെന്നുമുള്ള ഒരു ധാരണ പലരിലും ഉണ്ട്. കഠിനാദ്ധ്വാനവും പണമുണ്ടാക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ സമയം നീക്കി വെയ്ക്കാനാവും. ഇത് ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി ആസ്വദിയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ആത്മീയപരമായി തെറ്റാണ്

പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ആത്മീയപരമായി തെറ്റാണെന്നു ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. കിംഗ് സോളമൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനും ഉദാരമതിയുമായ മനുഷ്യനാണെന്ന് ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പണമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കുക.

അധികം പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തികയില്ല

എത്ര വലിയ പങ്ക് എടുത്താലും തീരാത്തത്ര പണം ലോകത്തുണ്ട്. പണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക വഴി അത് ചിലവാക്കാനും അത് വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് പണം സമ്പാദിയ്ക്കാനും ഉള്ള അവസരം ലഭിയ്ക്കുന്നു. പണം രക്തം പോലെ പടരാനുള്ളതാണ്. വലിയ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു ചിലവാക്കിയും നിക്ഷേപിച്ചും സമൂഹത്തിൽ പണം പടരുന്നു എന്നുറപ്പാകുകയാണ് വേണ്ടത്.

ധന സമ്പാദനത്തെ കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ധാരണകളും പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട സമയമായി. മാറുന്ന മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചേക്കാം.

Blog Malayalam

മണി മാനേജ്മെന്റിലെ 4 ബക്കറ്റ്സ്

മണി മാനേജ്മെന്റിലെ 4 ബക്കറ്റ്സ്

നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അതിനു സഹായിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഫോർമുലകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില അടവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. മണി മാനേജ്മെന്റിലെ ‘4 ബക്കറ്റ്സ്’ അത്തരം ഒന്നാണ്.

‘4 ബക്കറ്റ്സ്’ ൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വരുമാനത്തെ നാലായി തരം തിരിയ്ക്കാം

സുരക്ഷ

 • 1 വര്ഷത്തേയ്ക്കോ, 3 അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തേയ്‌ക്കോ ഉള്ള ജീവിതച്ചിലവിനു പര്യാപ്തമായ തുക സ്വരൂപിയ്ക്കുക. ഈ തുക സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ നിക്ഷേപിയ്ക്കാം
 • അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് സഹായകരമാകും.
 • യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിയ്ക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ ടെം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു തുക നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിയ്ക്കും.
 • കുടുംബത്തിൽ സമ്പാദിയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് ജോലിയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഗുരുതരമായ അസുഖം സംഭവിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധി വരെ മറികടക്കാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്സ് പോളിസിയിലൂടെ സാധിയ്ക്കും.

ഷോർട്ട് ടെം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്

 • 1 അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യംമനസ്സിൽ കണ്ടു നിക്ഷേപിയ്ക്കുക
 • അപകട സാദ്ധ്യത കുറഞ്ഞതും മൂലധനത്തിൽ (ക്യാപിറ്റൽ) വിലയിടിവ് സംഭവിയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഏറ്റവും കുറവുമുള്ള പോളിസികളിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക
 • മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലുള്ള ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിൽ 4 -6 വർഷത്തേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിയ്ക്കുക. ഇത്തരം കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവായിരിയ്ക്കും.

ലോങ്ങ് ടെം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്

 • 5 അല്ലെങ്കിൽ 7 വർഷത്തേയ്‌തെങ്കിലും സ്മാൾ/മിഡ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ  നിക്ഷേപിയ്ക്കുക
 • സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുക
 • ലാഭത്തിൽ ഉള്ള അൻ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്
 • ഭൂമി, വസ്തു എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക. കാര്യമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന മേഖല ആണിത്

ഷോർട്ട് ടെം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്കളിൽ റിസ്ക് സാദ്ധ്യത കുറവാണെന്നത് പോലെ ലാഭത്തിന്റെ തോതും കുറവായിരിക്കും. അതിനു പകരം ലോങ്ങ് ടെം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ റിസ്ക് സാദ്ധ്യതയും ലാഭത്തിന്റെ തോതും കൂടും.

എന്റർടൈൻമെന്റ് ബക്കറ്റ്

നിങ്ങളുടെ ചെറിയതും വലിയതും ആയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു തുക എന്റർടൈൻമെന്റ് ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെയ്ക്കാം. കുടുംബമൊത്തുള്ള യാത്രകൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾ പിന്തുടരാനും ഈ തുക ഉപയോഗിയ്ക്കാം. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുക ഇതിലേയ്ക്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കാമെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ബക്കറ്റ് ലേയ്ക്ക് എത്തിയ്ക്കുക എന്നതായിരിയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്‌ഷ്യം. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ശമ്പളം വിനോദോപാധികൾക്ക് ഉപയോഗിയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല

ഉയർന്ന സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഉള്ളവർ സ്ഥിരമായി പിന്തുടരുന്ന ഈ രീതി സാധാരണക്കാരനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണ് 4 ബക്കറ്റ് തിയറി

Blog Malayalam

എന്താണ് എമർജൻസി ഫണ്ട്

ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനു കേടുപാട് സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുക. പെട്ടെന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്കു ജോലിയിൽ പ്രവേശനം സാധിക്കാതിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക – ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം   നിർഭാഗ്യകരമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ പലപ്പോഴും തുണയാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള എമർജൻസി ഫണ്ട് ആണ്.

എമർജൻസി ഫണ്ട് ഒരു സുരക്ഷിത വലയം ആണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൈവശമുള്ള ആസ്തികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ആവാം. ഇതിൽ ഏതായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ എമർജൻസി ഫണ്ട്.

പെട്ടെന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോലി മാറ്റമോ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതലോ ആരോഗ്യപ്രശ്ങ്ങളോ ജീവിത വരുമാനത്തെ ബാധിയ്ക്കുമ്പോൾ, എമർജൻസി ഫണ്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ അൽപ്പം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൃഹഭരണം എളുപ്പമാക്കും.

എമർജൻസി ഫണ്ട് എങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാം

എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതച്ചിലവിനുള്ള തുക മിച്ചം വെച്ച് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക എന്നതാണ്.  ഇത് അപ്രായോഗികമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്നു മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഉള്ള തുക പണമായി നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒമ്പത്‌ മാസത്തേയ്‌ക്കോ ഒരു വര്ഷത്തേയ്‌ക്കോ ഉള്ള തുക നിങ്ങൾ മിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നു മാസത്തേയ്ക്കുള്ള തുക സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക. ബാക്കി തുക എഫ് ഡി ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക.

എമർജൻസി ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബോധവാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോർക്കുക. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം നിക്ഷേപത്തുക പിൻവലിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,

 • ഈക്വിറ്റി മൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രതികൂലമായ വിപണി സാധ്യത തടസ്സമായേക്കാം
 • ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപം പിൻവലിയ്ക്കാൻ ബാങ്കുകളുടെ ലോക്ക് ഇൻ പിരീഡ് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം
 • സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യത്തിലുള്ള ഇടിവ് ഒരു തടസ്സം ആകാം

ചുരുക്കത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്ന ആപത്‌ഘട്ടങ്ങളിൽ കാലിടറാതെ ജീവിതം സാമ്പത്തികപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ എമർജൻസി ഫണ്ട് സഹായിയ്ക്കും.

നിക്ഷേപങ്ങളിൽ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട്

 

Blog Malayalam

ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം: അറിഞ്ഞിരിയ്‌ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അഥവാ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വപ്നം കാണാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല. അനാകർഷകമായ തൊഴിലുകളിൽ പോലും ആളുകൾ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്തു കൊണ്ടെന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സന്തോഷകരമായ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലേ സുഖകരമായ ഒരു റിട്ടയര്മെന്റിനു വേണ്ടി പലരും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ റിട്ടയർമെന്റ് അല്ല സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ആകണം ലക്‌ഷ്യം വെയ്‌ക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങിനെ കൈവരിയ്ക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങിനെ വേഗത്തിൽ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുമാണ്.

നമുക്ക് ജീവിതശൈലീ ചിലവുകളും അത്യാവശ്യ ചിലവുകളും ഉണ്ടാകും. ഇതിനാവശ്യമായ മതിയായ പണം നമ്മുടെ ആസ്‌തികളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൈ വരിച്ചു എന്നാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിര ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ജീവിത ചിലവുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം ചിലവുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല.

മിക്ക ആളുകളും ആശ്രയിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്നോ ബിസിനെസ്സിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിയ്ക്കുന്നണ്ടെങ്കിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിയ്ക്കാം. നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം കൈവരിയ്ക്കാൻ ഉള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ഇതാ:

 • നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ വീട്, സ്ഥലം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വാടക
 • നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.
 • നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റോയലിറ്റി
 • സ്റ്റോക്കിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം
 • ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനെസ്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രാൻഞ്ചൈസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം

സ്ഥിര ജോലിയിൽ നിന്നായാലും നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളിൽ നിന്നായാലും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ  ഓരോ തവണയും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുവടു വെയ്ക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കാൻ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ  കാത്തിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നർത്ഥം.

Blog English

Money Making Opportunities for House Wives or Retired People

The idea of working from home/working online from home caters mainly to home makers and those retired who would want to make productive use of their resources or simply want to make money and create wealth. For them, options are plenty and here are some of them:

Money Making Ideas

Look for apps like Make Money Online where plenty of ideas are available for those who seek to work from home and generate income. Best for people who have a specific technical skill set, some include creating a You Tube channel or a blog.

Be a distributor

Apps are available where commodities including clothes will be on display. Here, you can opt for products of your choice and market them among your family and friends through WhatsApp. At the time when someone shows interest in any of them, you can make an order in the app along with the address to which it will deliver. Once the customer makes payment to the app, a share of profit goes to the manufacturer and the distributor. Meesho, Glowroad and Shop 101 are few such examples.

Show Your Skill

If you have any specific skill such as creating apps, LinkedIn profile or writing content, there are apps where you can register. An example would be apps like Fiverr in which you can mention your specifications which include your skill set and task you would like to do with a quote. As per your specification and quote, you will be assigned work and be paid for it.

Tele-calling Jobs for Corporates

Do you have good communication skills in English? Then, apps like Squadrun are meant for you! Here you will have to undergo an e-learning course on basic introductory module prior to the job. Once you do that, you will be assigned projects which might include calling the clients of your employer and explaining to them about a specific brand or doing an online survey.

Online Tutorial

This is suitable for qualified people who are interested in giving online tutorials. Suppose you are well versed in maths and what to impart this skill in some way, you can register in apps like Chegg Tutors. You will receive questions from students of foreign universities who fail to find a solution for their maths problems. You can post the answer by providing step by step instructions in the app. If the customer finds it satisfactory, you will get paid. There are plenty of similar apps.

Online Trading

For someone who has received training on online trading, intraday trading in stock market is a good option. There are places which provide training in online trading. You will even find it on YouTube. Once you have a good knowledge on this matter, online training definitely reaps rich rewards.

With a little dose of persistence and dedication, you can generate income and possibly create wealth. Wealth creation is for everyone anyway!

Blog English

How Do we Buy shares

Want to Buy Shares – Here is how

Buying shares is exciting as well as risky. Wondering where to purchase shares from and sceptical about the procedures. Do not worry! The whole process is very easy that it doesn’t take much of your time. Here, let us go through the basic procedures need to followed to buy a share.

Shares can be purchased from primary market and secondary market.

Primary Market

A company’s promoters seek additional funds sometimes by listing the company in capital markets.

Through IPO (Initial Public Offer), funds are raised for capital and a multitude of other uses. The retail investors can apply for IPO stocks online provided they have a bank account and a demat account.

There is also another scheme called ASBA (Applications Supported by Blocked Amount) through which investors can block the money in the account until the share is allotted. The investors can provide the bank with the Demat account details after which the money gets debited once the deal is finalised. The whole process is hassle free which doesn’t take more than 10 minutes.

Secondary Market

Once the company is listed in IPO, its shares will be available to investors in secondary market.  Those interested can buy or sell these shares.  However, the price will vary based on demand and supply.

In order to buy shares, one must have a

 • Trading Account: Trading account is the link between a person’s bank account and Demat account. It is here that a customer orders whether to buy or sell a share. There are brokers who will help you open a trading account.
 • Demat Account: Here, you store the purchased shares. It serves the purpose of a bank locker.

Factors to note while  Investing 

 • While identifying a broker, make sure of the facilities s/he will provide you such as advices and the brokerage fee for their services
 • No fee is levied to start a trading account though the Demat account comes with an annual maintenance charge. A specific amount is levied while you sell the shares too.
 • Do a KYC (Know Your Customer). In order to do that provide your
  • Proof of Identity – Provide identity cards such as Pan Card or Adhar card
  • Proof of address – Provide address proofs such as Adhar Card or driving license
  • Bank Details – Details of the bank in which you have the invested money
  • Proof of Income – Six months bank statement or an income tax statement which helps a broker understand the financial stability of a customer.

The process of   buying shares  is totally trouble free. Be wise by starting a demat and a trading account and pave your path to wealth creation.

Blog English

What an Investor needs to know when markets hit a new low

In these unsettling times, knowledge, patience and endurance are the things that will keep your money safe. Find out, what you; as an investor, needs to know and do when markets are crashing and otherwise, here.

How does one deal with murky market fluctuations?

By the one way the wise have always taught us.

Through acceptance.

Accept the uncertainty of the times. Trying to predict market directions at this time is futile.

How must i deal with my investments ?

Just hang in there !

If you are dealing with SIPs, continue investing. This is when you are buying at a cheaper prices; especially when it comes to Mutual Funds or SIPs.

Can i invest huge funds in the markets when it has crashed ?

This is never advised.

Always invest in parts. Always be certain of your goal. Ask questions like how much fund do you have, how much are you willing to invest now, what is your risk taking ability, how long can you invest, when do you want your money back.

If your time period is limited; say a year or less, then do not contemplate putting your money here.

Only invest if you are looking at things through a long term lens. Wealth creation is for the committed and requires you to take the long haul.

DO NOT rely on the stock market recovery for your short term goals.

What to look for when Investing

Asset Allocation– While investing do not look for higher growth funds. Always find the middle ground for a balanced investment.

Invest a certain portion based on your risk profile and a certain portion in equity.

So allocate funds in asset classes based on your risk appetite.

Goal based investment Always know your purpose of investing. If you have none, go forth and create one. Take time out to define your goals. Do this and you will be paid back handsomely, eventually.

And based on this clearly envisioned goal, you will know what asset class is right for you.

 

This is the time to invest based on one’s knowledge. If not, take professional aid. Look for a financial advisor who is qualified; who can probe into your needs, your risk capacity, your investment time frame, the surplus amount you are willing to invest and eventually suggest the area of investment catering your needs.

What to stay away from

With the many advertisements offering unsolicited advice on how to handle money during a market crash, do not fall prey into making investment decisions based on this.

Always study thoroughly or seek help of a qualified financial advisor for the same.

What must your checklist contain?

Check if you have an emergency fund, if you have made arrangements for any short term investments. Check and invest safely in options like debt fund, fixed deposits etc. and not in equity in these volatile times; which will require you to take risks.

Also, check if you have insurances– like term insurance, medical insurance etc.

It is also not the right time to buy loans once the market has crashed.

 

Financial discipline is your responsibility. This is what you owe your money. Always take advice before investing.

Blog English

What Is Insurance

The life and property of a person is laden with risks of death and disability.

Insurance is transferring this risk to an insurance company.

Most people mistake insurance as an investment  which is not the case. It is a protection against contingencies such as the death of the policy holder or damage of his property. In return for the premium paid, the insurance company promises to cover the losses for the property or life of the insured.

The purpose of the whole process is to ensure the affected family does not face any financial hurdles in case of unexpected occurrences.

Let us take the example of motor insurance. The reason for taking motor insurance is to provide financial protection against damage to your vehicle as a result of an accident or a collision. In case of accidents, insurance companies are expected to provide the amount required to repair the vehicle.

The same is the case with life insurance.

Two Important Reasons for taking Insurance

There are two important reasons why someone needs insurance – Life cover and medical emergency.

Life Cover

The life of insured is covered in insurance. In case any mishap occurs to the insured, the affected family gets a lump sum amount so that they do not face any financial hurdles.

Let us assume the sole breadwinner of a family passes away. If a financial emergency arises at this point, this insurance amount will help the affected family survive the urgent requirements.

Medical Emergency

The medical requirements of an individual are covered in medical insurance. During a medical emergency, the insurance companies are expected to provide the fund needed for the treatment based on the sum assured.

Most people take insurance as part of tax planning. People jump into it without proper study which results in ending up in policies which are not suitable. One must consider their life risks or the sum assured before taking a policy.

Insurance as said above is a protection against one’s life and property. So assess the life risks and choose a policy based on your requirements.

Posts navigation

Close Bitnami banner
Bitnami